Kort presentation på svenska

Anna Hedh

Sedan 2004 är Anna Hedh ledamot av Europaparlamentet för Socialdemokraterna. Anna är idag ledamot av jämställdhetsutskottet (FEMM) och ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt inre marknadsutskottet (IMCO). Förutom sitt utskottsarbete, jobbar Anna också med att stoppa människohandel och att få Europa att ta efter den svenska sexköpslagen. Hon jobbar även med folkhälsofrågor och att minska alkoholkonsumtionen. Anna brinner för jämställdhetsfrågor, för kvinnors rätt i samhället, inkluderat lika lön och rätt till sin egen kropp samt också för HBT-personers lika rättigheter.

facebook Twitter Email