Om Anna

Anna Hedh föddes 1967 i Uppsala och är idag europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Anna har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2004.

I Europaparlamentet har Anna följande uppdrag:

 • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
 • Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
 • Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
 • Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentariker kommitté
 • Suppleant i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

 

Kort om Anna

 • Född: 1967
 • Bor: Mörbylånga
 • Familj: Roger, 3 barn och 1 barnbarn
 • Bakgrund: Fritidsledarutbildning på Stensunds Folkhögskola. Anna har jobbat på 2 hamburgerkedjor, som förskolelärare, sjukvårdsbiträde, vårdare och fritidsgårdsföreståndare. Har även varit politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Kalmar och oppositionsråd i Mörbylånga.
 • Därför är jag politiker och Socialdemokrat: Jag vill ha ett samhälle som är rättvist och jämlikt. Oavsett bakgrund ska alla ha samma chanser och möjligheter. Det är socialdemokratins motto.
 • Därför är jag europaparlamentariker: Jag vill att EU arbetar fö att lösa gränsöverskridande problem som till exempel  miljö- och klimatfrågor, brottslighet och människohandel. Men jag vill ha ett mellanstatligt samarbete där makten ligger så nära folket som möjligt. EU ska vara en del av politiken i Sverige och vi måste förankra besluten bättre hos folket
 • Saknar från Sverige när jag är Bryssel: Förutom min familj saknar jag min tempurmadrass, svensk falukorv och mjölk.
 • Saknar från Bryssel när jag är i Sverige: Musslor

 

facebook Twitter Email