EU-parlamentet pressar på för europeiska skyddsordrar

Europaparlamentet har idag röstat om ett betänkande för genomförandet av den europeiska skyddsordern, som beslutades år 2011.

– Var tredje kvinna i EU utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Det är helt uppåt väggarna. Grovt räknat har EU 500 miljoner invånare. 250 miljoner av dem är kvinnor. Det betyder dryga 80 miljoner kvinnor som varit utsatta för detta. Vi har redan en europeisk skyddsorder på plats, men den efterlevs inte och det är ett stort problem. Besöksförbud och skyddad identitet och andra åtgärder måste vara gränslösa inom EU. Skyddet ska gälla oavsett vilket land man befinner sig i, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S).

– De nationella myndigheterna måste samarbeta bättre och alla medlemsländer måste ratificera Istanbulkonventionen. Då stärker vi skyddet för de utsatta ytterligare, konstaterar Anna Hedh, socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet.

– Det vore särskilt önskvärt att EU:s nuvarande ordförande land, Bulgarien, snabbt tog täten och snabbt ställde sig bakom Istanbulkonventionen. Då kanske det blir lättare också för de övriga, som ännu inte ratificerat konventionen, att göra samma, avslutar Anna Hedh (S).

facebook Twitter Email