Vad jag vill

  I utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)

 • Anna är ansvarig i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet för lagförslaget om kvinnor i bolagsstyrelser. Bolagsstyrelserna runt domineras av män. För att skapa lika möjligheter att nå bolagsstyrelser arbetar Europaparlamentet för bindande regler som innebär att minst 40 procent av icke-verkställande styrelsemedlemmar i börsnoterade företag i EU ska vara kvinnor. Detta ska vara implementerat år 2020. Just nu finns en låsning i rådet, som består av medlemsländernas regeringar, så när arbetet kommer igång igen är oklart.
  Mera information på Europaparlamentets webbplats (länk öppnas i nytt fönster)
 • Anna är rapportör för FEMM-utskottets yttrande om implementeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
 • Anna följer också noggrant arbetet med det sk. mammaledighetsdirektivet som för närvarande är blockerat i rådet, dvs av medlemsländernas regeringar.

 
I utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
 

  I utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE)

 • Anna är rapportör för Öppenhetsförordningen som styr vilken information som blir offentlig i EU. Öppenhetsförordningen antogs under det svenska ordförandeskapet år 2001. I den omarbetning som nu pågår driver Anna på för större öppenhet och att de nya reglerna ska omfatta alla EU:s organ och byråer. Europaparlamentet har antagit sin första position och avvaktar nu förhandlingar med rådet.
 • Anna är ansvarig i den socialdemokratiska gruppen för förordningen om nya psykoaktiva ämnen. Inom EU dyker det hela tiden upp nya så kallade psykoaktiva ämnen som ger samma effekt som de droger som definieras av FN-konventioner. Dessa ämnen säljs ofta som lagliga alternativ (?lagliga droger?) och sprids snabbt på den inre marknaden. Förslaget försöker stärka samarbetet på EU-nivå och förkorta tiden det tar att få bort farliga ämnen från handeln. Europaparlamentet har antagit sin första position och avvaktar nu förhandlingar med rådet.

 

Frågor som Anna brinner för

 
Stoppa människohandeln
Dagligen handlas det med människor över Europas gränser. Länderna i EU måste hjälpas åt för att bekämpa denna fasansfulla brottslighet som växer för varje dag. Jag har varit Europaparlamentets förhandlare för EU:s nya människohandelslag som antogs i början av 2011. Resultatet blev höjda straff för de som handlar med människor. Gratis rådgivning för offer och rätt till skydd i det land där de befinner sig är också viktigt. Barn som blivit utsatta får rätt till ombud. Genom att kriminalisera de som utnyttjar offren så kan människohandeln minska. På sikt vill jag arbeta för att Europa tar efter Sveriges sexköpslag.
 
Alkohol är en folkhälsofråga
Detaljhandelsmonopolet för alkohol är något jag försvarar. Alkohol är inte en vara som kan liknas vid exempelvis tvål eller mjölk. Alkohol orsakar enorma kostnader och lidande för samhället och för enskilda människor, det är en folkhälsofråga. Jag lyfter alkoholfrågan i så många sammanhang som möjligt. Det behövs, ingen annanstans dricker människor så mycket som i Europa.
 
Ett jämställt Europa
Jämställdhet är en av EU:s grundläggande principer. Jag kämpar för alla kvinnors rätt till lika möjligheter på arbetsmarknaden och lika lön för lika arbete. Jag står upp för alla kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och rätten till abort. EU är ett viktigt redskap i kampen för ett jämställt samhälle. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla EU:s politikområden. Jag kämpar också för föräldrars möjlighet till föräldraledighet med rimlig ersättning, kvinnors lika deltagande i deltagande i ekonomin och i beslutsprocesser.

Annas frågor, yttranden m.m i Europaparlamentet

facebook Twitter Email