Krönika: Det räcker inte med blommor


Krönika i Tidningen Ångermanland den 24 mars 2017

Jämställdhetsfrågor får tyvärr inte den uppmärksamhet de förtjänar. Ändå har dessa frågor uppmärksammats något mer än vanligt denna marsmånad.

Internationella kvinnodagen har passerat och FN:s kvinnokommissions 61:a möte i New York likaså. Jag har haft möjligheten att agera och delta under båda tillfällena. Många viktiga frågor har tagits upp och fina ord skrivits ned, kvinnor har samlats och röster har höjts.

Tyvärr dessa röster redan börjat tystna och den vardagliga lunken har återfunnit sig. Jag som arbetar med jämställdhetsfrågorna dagligen i EU och som S-kvinna kan inte acceptera det här längre, nu vill jag ha ett slut på ojämställdheten mellan kvinnor och män.

Jag är stolt över vår feministiska regering och de frågor de lyfter, men det måste gå snabbare och det måste ske överallt, inte bara i Sverige.

I samband med 8 mars presenterade EU ny statistik på jämställdhetsområdet. Det var ingen rolig läsning. För första gången på de 13 år som jag suttit i EU-parlamentet erkänner man att det faktiskt går mycket långsamt framåt och i vissa fall bakåt.

Studier visar tydligt att åtstramningspolitiken i många medlemsländer har haft stor effekt och drabbat kvinnor och jämställdheten. I dag är lönegapet mellan män och kvinnor på EU-nivå 16,5 procent och i Sverige 12,5 procent. På vissa ställen i Europa har klyftorna till och med ökat.

Detta trots att kvinnor i dag vanligtvis har högre utbildning än män.

Samma sak gäller med pensionsgapet i EU som uppgår till alarmerande 40 procent och ökar i hälften av EU-länderna. Kvinnor utgör fortsatt en oproportionell andel av de som arbetar deltid. De är också överrepresenterade i osäkra anställningsformer och enligt statistiken är trenden att deltid ökar.

Samma statistik från EU visar också att kvinnor i familjer med barn under sju år spenderar 32 timmar i veckan i betalt arbete och 39 timmar i det obetalda hemarbetet. För män är siffrorna 41 timmar betalt respektive 15 timmar obetalt.

Orsakerna till de fortsatt höga löne- och pensionsgapen i EU är flera och vi måste arbeta på flera fronter för att åstadkomma en förändring.

Till exempel behöver vi öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, ta bort lönegapet förstås, se att det finns god barn- och äldreomsorg. Vi behöver också göra lönekartläggningar, jämställdhetsplaner inom privat och offentlig sektor och kvotering av bolagsstyrelser. Listan kan göras lång.

Jag har fått möjligheten att fördjupa mig i frågan, då jag blivit utsedd som huvudförhandlare i EU-parlamentet för ett betänkande om kvinnors ekonomiska självbestämmande inom privat och offentlig sektor.

Det är en stor uppgift, det finns ingen mirakelmedicin. Vi måste som sagt arbeta på flera områden samtidigt och framförallt måste männen delta i det arbetet på allvar. Det räcker inte med fina ord och blommor den 8 mars varje år. En jämställd värld är möjlig!

Anna Hedh (s) europaparlamentariker.

facebook Twitter Email